Undervisning for de yngste.

Musikskolen tilbyder rytmik og legestuehold til børn fra 3 mdr. med forældre. På holdene synger, danser, spiller og leger børn og forældre med musikkens grundelementer. Repertoiret er enkelt og der lægges vægt på samhørighed og glæden ved musik. Musikken er bl.a. med til at styrke udviklingen af sanserne og grov- og finmotorikken.

Musikskolens grundskole- og værkstedshold er for børn i indskolingen uden forældre. Børnene spiller på instrumenter, danser, synger, leger og bliver introduceret til noder og rytmer og bliver dermed klædt på til at spille et instrument.


Babyrytmik, 3 – 11 måneder:

Undervisningen foregår om formiddagen og der oprettes hold i hele kommunen, hvis der er 7 tilmeldte børn.

Der undervises 45 minutter pr. uge i 8 uger med opstart når der kan oprettes hold.

 

Musikalsk Legestue 1-2 år:

Musikalsk samvær med dit barn - det er dejligt og sjovt. I musikalsk legestue tager vi udgangspunkt i barnets medfødte glæde ved musik.
Undervisningens formål er at give mor/far og barn et repertoire af enkle sange og lege, for derigennem at stimulere samhørighedsfølelsen mellem forældre og barn. Gennem musikken fremmes barnets udvikling.

Undervisningen vil blive lagt sidst på eftermiddagen og holdene kan oprettes, hvor der er mindst 8 tilmeldte børn – max 12 børn på et hold.

Antal undervisningsgange: 8
Lektionslængde: 45 min.

Musikalsk Legestue 2-3 år.

Musikalsk samvær med dit barn - det er dejligt og sjovt. I musikalsk legestue tager vi udgangspunkt i barnets medfødte glæde ved musik.
Undervisningens formål er at give mor/far og barn et repertoire af enkle sange og lege, for derigennem at stimulere samhørighedsfølelsen mellem forældre og barn. Gennem musikken fremmes barnets udvikling.

Undervisningen vil blive lagt sidst på eftermiddagen og holdene kan oprettes, hvor der er mindst 8 tilmeldte børn – max 12 børn på et hold.

Opstart: uge 37 (midt i september)
Antal undervisningsgange: 25
Lektionslængde: 45 min.


Musikalsk Legestue 3-5 år

I musikalsk legestue synger, leger, danser og spiller vi for at videreudvikle den naturlige glæde ved musik.
For barn ifølge med én voksen.

Undervisningen foregår om eftermiddagen og der kan oprettes hold hvor der er min. 8 tilmeldte børn - max. 12 på et hold. (OBS. Søskende må ikke medbringes, medmindre de er tilmeldt holdet.)

Opstart: uge 37 (midt i september)
Antal undervisningsgange: 25
Lektionslængde: 45 min. 

Hvor foregår undervisningen?

Tid, sted og hos hvem?

Basen, Vejen (l38)

 Fredage kl. 16.40 - 17.25 v. Mats Rudklint

 

Musikalsk Grundskole 0. - 1. kl.

Her arbejder vi med sang, bevægelse og spil og forbereder dermed børnene til senere instrumentalundervisning.

Undervisningen vil så vidt muligt blive lagt umiddelbart efter skoletid eller i SFO-tiden og holdene kan oprettes på skoler, hvor der er mindst 8 tilmeldte børn – max 12 børn på et hold.

Opstart: uge 37 (midt i september).
Antal undervisningsgange: 30
Lektionslængde: 45 min.

Hvor foregår undervisningen?

Tid, sted og hos hvem?

Føvling Skole

 Mandag kl. 14.15 - 15.00 v. Mats Rudklint

Grønvangskolen

 Onsdag kl. 14.15 - 15.00 v. Mats Rudklint

Byagerskolen

 Onsdag kl. 15.10-15.55 v. Dragana Budes

Højmarkskolen

Onsdag kl. 13.25-14.10 v. Stella Ørn

Lindtrup Skole

Torsdag kl. 14.15-15.00 v. Mats Rudklint

Østerbyskolen

Torsdag kl. 14.00-15.45 v. Stella Ørn

 


Musikalsk Værksted 2. - 3. kl.

Holdet er en naturlig forlængelse af grundskolen, men det er ikke en forudsætning, at barnet har fulgt undervisning på et grundskolehold for at kunne følge med her.
Der vil blive lagt vægt på sammenspil og begyndende nodelære.

Undervisningen foregår på børnenes skole umiddelbart efter skoletid eller i SFO-tiden og holdene kan oprettes på skoler, hvor der er mindst 8 tilmeldte børn – max 12 elever på et hold.

 

Opstart: uge 37 (midt i september).
Antal undervisningsgange: 30
Lektionslængde: 45 min.

 

 

Hvor foregår undervisningen?

Tid, sted og hos hvem?

Andst Skole

 Mandage kl. 13.30 - 14.15 v. Dragana Budes 

Føvling Skole (Nyt!)

 Mandage kl. 14.15 - 15.00 v. Mats Rudklint

Gjerndrup Friskole

 Torsdage kl. 13.30 - 14.15 v. Dragana BudesForløb i daginstituioner:

Musikskolen har et godt samarbejde med kommunens dagplejere og børnehaver og har i haft aktiviteter i næsten alle små og større byer. Musikskolens undervisere tilrettelægger forløb af kortere eller længere varighed, sammen med institutionen, og forløbet foregår i institutionen.