Ferieplan i skoleåret 2020/21

Instrumentalundervisningen begynder mandag d. 24. august 2020, og der undervises i 36 uger til og med fredag d. 25. juni 2021.

Babyrytmik og Musikalsk Legestue (1-2 år) tilbydes i kortere forløb á 8 uger, hvis der er tilmeldinger nok til et hold. Hvis der er interesse derfor, kan der oprettes fortsætterhold.

De øvrige småbørnshold (legestue, grundskole og værksted) begynder i uge 37 = midt i september, og varer hhv. 25 uger og 30 uger. Vi starter hold op, hvor der er tilmeldinger nok, dvs. min. 8 elever.

Sammenspilsholdene og kor begynder i uge 37 = midt i september, og varer 32 uger.

Den almindelige skemalagte undervisning kan ved behov erstattes med ekstra sammenspil, koncerttur eller lignende.

Musikskolen følger i store træk Folkeskolernes ferieplan i Vejen Kommune, bortset fra sommerferien hvor vi slutter lidt tidligere og starter lidt senere.

Musikskolen underviser 180 dage ialt = 36 uger. 

 

Ferieplan 2020-21

Første undervisningsdag mandag den 24. august 2020 - uge 35
Efterårsferielørdag den 10. oktober - søndag den 18. oktober 2020 - uge 42
Juleferieonsdag den 23. december - søndag den 3. januar 2021 - uge 52/53
Vinterferielørdag den 13. februar - søndag den 21. februar 2021 - uge 7
Påskeferielørdag den 27. marts - mandag den 5. april 2021 - uge 13/14
St. Bededagfredag den 30. maj - søndag den 2. maj 2021 - uge 17
Kristi Himmelfartsferie     torsdag den 13. maj - søndag den 16. maj 2021 - uge 19
Pinseferielørdag den 22. maj - mandag den 24. maj 2021 - uge 20/21
Sidste undervisningsdagfredag den 25. juni 2021 - uge 25
  

De nævnte dage er inklusive.