Instrumentkøb/leje

Musikskolen råder over en større instrumentsamling, primært blæse- og strygeinstrumenter, som vi udlejer efter aftale gennem læreren og musikskolens kontor. Derudover kan musikskolen evt. hjælpe dig med leje af instrumenter i en musikforretning.

Når man lejer et instrument gennem musikskolen, vil man selv skulle indkøbe løsdele så som kabler (til el-guitar og el-bas) eller blade til blæseinstrumenter. Man skal samtidig sikre sig, at man har en indboforsikring der dækker evt. skader på instrumentet.

Klaver/Keyboard/Trommesæt skal eleven selv købe, og er vigtige at anskaffe i forbindelse med undervisningen. Indkøb kan foretages i samråd med lærer/musikskolen.

Bemærk at førsteårselever har fortrinsret til instrumenter. Eleven må påregne selv at anskaffe sig et instrument efter 1 års leje. Forhør dig herom på musikskolens kontor.

Spørgsmål vedr. instrumentleje kan rettes her til musikskolens kontor til teknisk servicemedarbejder Ib Paasch Nielsen - kontortid: kl. 9:00 - 12:00 alle dage på nær onsdag - på mobil nr.: 3017 0638 og/eller mail: ipn@vejen.dk