Nodemateriale

Nodemateriale til undervisningen indkøbes i samråd med lærer og betales af eleven. Fællesmateriale til musikalsk legestue, musikværksted, sammenspil og kor indkøbes/betales af musikskolen.

Der opkræves et CopyDan gebyr på 30 kr. pr. elev, som betaling for ophavsret.