Nyhedsarkiv

august 2017

Fritagelse fra undervisning i folkeskolen

Skrevet 14-08-2017 af Vejen Musikskole

Vejen Musikskoles elever kan opfylde undervisningspligten i folkeskolen ved at deltage i musikundervisningen på musikskolen jf. paragraf 33 stk. 9 i Folkeskoleloven. Det er op til den enkelte skoleleder at vurdere - gerne i samarbejde med Musikskolen, hvilke elever der kan fritages fra folkeskolens undervisning for at deltage i musikskolens undervisningstilbud, f.eks. ved at gå til instrumentalundervisning, Musikalsk Grundskole eller Musikalsk Værksted i Musikskolen i skoletiden.  Hensigten er at sikre faglig variation og sammenhæng i den enkelte elevs skoledag.
 
Ønsker man at benytte sig af denne mulighed, skal man udfylde den vedhæftede blanket ”Fritagelse fra undervisningen” og aflevere den til skolelederen på barnets skole.
Blanketten kan hentes ved at klikke på linket: