Regler

1. års elever (ny elev):

Nye elever har en prøveperiode på 8 uger fra undervisningens startdato men er altid økonomisk bundet til at betale frem til 1. november. Man betragtes også som ny elev ved instrumentskifte og/eller lærerskifte.

Evt. udmeldelse skal altid ske skriftligt pr. mail til musikskolen senest 1. november 2020, herefter er indmeldelsen økonomisk bindende til musikskolesæsonens ophør.

Alle andre end 1. års elever (gamle elever):

Tilmeldingen er økonomisk bindende for hele sæson 2020-2021.

Tilmelding

Tilmelding foregår elektronisk via denne hjemmeside.

Når det drejer sig om elever under 18 år SKAL det være en forælder/værge, der udfører (gen)tilmeldingen, idet tilmeldingen er økonomisk bindende.

Besked om man er optaget - eller om man er kommet på venteliste - udsendes via email midt i august måned 2020. (Vi beklager det sene tidspunkt, men vi er afhængige af alle skolernes skemaer og ledige lokaler).

Det er forældrenes ansvar at holde Musikskolen underrettet om evt. ændringer af f.eks. emailadresser, mobilnumre, navn på barnets skole og klassetrin. Det er vigtige oplysninger for os og for jer! Vi har kun de oplysninger, som I giver os.

VIGTIGT: Såvel gamle som nye elever samt ventelisteelever skal tilmeldes den nye sæson. Hvis gamle elever ikke indsender ny tilmelding, betragtes det som udmeldelse af musikskolen.

Når eleven har modtaget besked om optagelse gælder følgende regler:

1. Hvis tidspunkt og ugedag for undervisningen ikke passer, er man forpligtet til at tage kontakt til læreren senest torsdag den 20. august 2020. I modsat fald betragtes sted, undervisningstidspunkt og ugedag som accepteret og tilmeldingen er bindende i henhold til gældende regler (se ovenfor).

2. Hvis man ikke selv aktivt tager kontakt til læreren for en evt. ændring, så betyder det, at man har accepteret undervisningstidspunktet og de almindelige regler vedr. udmeldelse træder i kraft.

3. Hvis der ikke kan opnås enighed med læreren om et nyt/andet undervisningstidspunkt, så skal udmeldelse ske skriftlig pr. mail til kontoret senest fredag den 21. august 2020.

Overholdes ovennævnte regler ikke, er man økonomisk bundet til at betale for hele sæsonen.

I øvrigt er følgende betingelser gældende:

 • Ved elevens fravær – herunder sygdom - har eleven ikke krav på at få timen erstattet. Der sendes afbud til pågældende lærer. Kontaktoplysningerne på den pågældende lærer kan findes på Speedadmin når man er oprettet som bruger og/eller i optagebrevet.
 • Ved en lærers fravær mere end 3 gange i løbet af skoleåret stilles enten en vikar til rådighed, eller der ydes nedslag i betalingen ved sæsonens afslutning. Bemærk at en evt. refusion/nedslag kun gives ved mere end 3 aflysninger pr. fag. Afbud sendes fra musikskolen.
 • Vi benytter sms ved aflysning, husk derfor at opgive mobilnummer og husk også at give kontoret besked ved ændring af mobilnummer
 • Elever/forældre har ansvaret for at eleven møder op til aftalt undervisning. Hvis eleven går til undervisning umiddelbart efter skoletid, er det forældrenes ansvar, at sørge for at lave aftale med skole/SFO om at sende eleven til undervisningen.
 • Den almindelige skemalagte undervisning kan ekstraordinært erstattes med sammenspil, koncerttur eller lignende aktivitet, som evt. foregår på andre dage/steder end den normalt skemalagte undervisning.
 • Musikundervisningen foregår på Vejen Musikskole og på de kommunale skoler samt friskoler, hvor der er mulighed for at afholde undervisningen.
  Hvis det på en skole ikke er muligt at oprette passende undervisningstilbud, kan undervisningen henlægges til en anden skole.
  Musikskolen samarbejder desuden med øvrige omkringliggende musikskoler om evt. undervisning i specielle fag.
 • Betalere/værger der er i restance ved sæsonafslutning, kan ikke optages i Vejen Musikskole før restancen er betalt. Betalere/værger der kommer i restance i løbet af undervisningsåret, risikerer at blive udelukket fra undervisningen, såfremt betaling ikke forefalder som aftalt. Ved udelukkelse fra undervisningen, vil betalingen i denne periode ikke blive refunderet.

Øvrige regler

Alkohol og andre rusmidler

Musikskolen har en alkoholpolitik, der forbyder børn og unge under 18 at indtage alkohol og andre rusmidler i forbindelse med koncerter, turneer og lignende arrangementer.
Opdages det, at en elev ikke overholder disse regler, vil elevens forældre blive kontaktet med henblik på øjeblikkelig hjemsendelse på forældrenes regning.