Talentlinje for instrumental- og sangelever

VEJEN MUSIKSKOLES TALENTLINJE, GARDERTALENTLINJE OG SPIREORDNING

I sæson 17-18 har vi ni pladser, som fordeles mellem talentlinjen, gardertalentlinjen og spireordingen. Alle ansøgere skal til en optagelsesprøve, som ligger den 28/4. Tilmeldingsfristen er den 3/4.

 

MUSIKSKOLENS TALENTLINJE

Musikskolens talentlinie er et tilbud til elever med særligt talent og interesse for musik. Man kan gå på talentlinien i 3 år og for at komme ind, skal man til en optagelsesprøve. Målet med talentlinjeundervisnigen er, at eleverne bliver så dygtige på deres instrument, at de vil kunne bestå optagelsesprøven på Musikalsk Grundkursus (MGK) efter tre års undervisning. Talentlinjen henvender sig til elever, der er mellem 12 og 18 på optagelsestidspunktet, men der kan i enkelte tilfælde dispenseres.
 

UNDERVISNINGEN

At være elev på Talentlinjen kræver både engagement, spilleglæde og modenhed. Eleverne skal kunne arbejde selvstændigt og målrettet. Musikskolen forventer, at talentlinjeeleverne prioriterer undervisningen højt, og at de kommer velforberedte til undervisningen.

Talentlinjeelevernes uge ser sådan ud:

  • 45      minutters soloundervisning
  • 25      minutters klaverundervisning
  • 45      minutters teori og hørelære
  • 60      minutters sammenspil

Herudover forventes talentlinjens elever at deltage i workshops, koncerter og særlige arrangementer.

Yderligere beskrivelse af undervisningen: soloundervisning  teori og hørelære  sammenspil  workshops


AFSLUTNINGSKONCERT

Hvert skoleår afsluttes med en koncert, hvor talentlinjeeleverne viser, hvad de har lært i løbet af sæsonen. Efter koncerten evalueres elevernes præstationer mundtligt af en ekstern censor. Desuden modtager eleverne en skriftlig årsevaluering fra faglæreren. 
2017 ligger afslutningskoncerten mandag den 29/5 kl. 18.30.


OPTAGELSESPRØVEN

Hvis du ønsker søge ind på talentlinjen, skal du snakke det grundigt igennem med din lærer og dine forældre. Som elev på musikskolen skal du indstilles til optagelsesprøven af din musikskolelærer. Hvis du ikke er elev på musikskolen, er det dine forældre, der skal melde dig til optagelsesprøven. Man skal starte på talentlinjen samme år, som man søger ind. 

Til optagelsesprøven skal du synge eller spille et stykke/nummer efter eget valg. Det kan være rytmisk eller klassisk. Hvis du søger ind på  den rytmiske del, er det en fordel, at du viser, at du kan improvisere.

Der er en lille hørelæreprøve, hvor du skal synge eller spille en lettere prima vista opgave. Der bliver klappet rytmer, som du skal imitere, og sunget små  fraser, som du skal synge. 

Der er et begrænset antal pladser på talentlinjen og ved optagelsesprøven, kan der tages hensyn til instrumentsammensætningen på årgangen.

Se eksempler på prima vistaopgaver: Guitar, klaver, sang, trommesæt, trompet og klarinet.

NB: Optagelsesprøven 2017 ligger FREDAG DEN 28/4. Tilmeldingsfrist 3/4.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator, Bjarke Staun på bjst@vejen.dk  tlf. 2283 7329. Kontortid mandag 10.00-14.00.


HVAD KOSTER DET?

Pris: 4 rater á 1.417 kr. = 5.668 kr. for hele sæson 2017/2018.

Deltagelse i de øvrige undervisningsaktiviteter sammenspil, hørelære osv. er gratis.

Mulighed for at søge delvis friplads:

Vejen Musikskole stiller 2 pladser med delvis nedslag i betalingen til rådighed.

De delvise fripladser tildeles efter den samlede husstandsindkomst, med følgende satser:
Ved familiens husstandsindtægt 2015:
                        0 – 179.000 kr. bevilges 50% friplads
                        179.000 – 202.000 kr. bevilges 25% friplads.

For at søge om delvis friplads skal man være tilmeldt talentlinjen og have bestået den adgangsgivende optagelseprøve til linjen. Ansøgningen om delvis friplads skal være musikskolen i hænde senest 1. august 2015. Kun ansøgninger med dokumentation for husstandens indtægter behandles.

Ansøgning sendes til Vejen Musikskole. 

 

GARDERTALENTLINJEN

Talentspireordning er startet i skoleåret 2016-17. Som navnet siger, er linjen for talentfulde elever fra Vejen Garden. Niveau, mål og optagelseskriterier er de samme, som på talentlinjen (se ovenfor). Det er musikskolelæreren, der skal tilmelde elever til gardertalentlinjen. 

Gardertalentelevernes uge ser sådan ud:

  • 45      minutters soloundervisning
  • 45      minutters teori og hørelære

Sammenspil foregår i Vejen Gardens regi. Herudover forventes gardertalentlinjens elever at deltage i en række koncerter på musikskolen.

Optagelsesprøven 2017 ligger FREDAG DEN 28/4. Tilmeldingsfrist 3/4.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator, Bjarke Staun på bjst@vejen.dk

tlf. 2283 7329. Kontortid mandag 10.00-14.00.

Pris 4.548 kr. (opkræves a 4 rater 2017-18)

 

TALENTSPIREORDNINGEN

Talentspireordning er startet i skoleåret 2015-16. Det projekt, som skal sikre fødekæden til talentlinjen, som en slags forskole. Spireordningen er for elever, der er mellem 10 og 16 år på optagelsestidspunktet, men der kan dispenseres. 

Talentspireelever får udvidet undervisningstid. I stedet for de sædvanlige 25 minutters soloundervisning, får man 45 minutter pr. uge, så der bliver mere tid til fordybelse og mulighed for at arbejde målrettet mod optagelse på talentlinjen. Derudover har man SSB (sang spil og bevægelse) sammen med talenteleverne ca 10 gang i løbet af sæsonen. Fra sæson 17-18 har spirerne ikke længere teori og hørelærer, men skal i stedet deltage på et sammenspilshold i musikskolen eller garden. Det forventes, at eleven viser motivation og engagement og forbereder sig grundigt hjemme.

Man kan gå på den i 1 år, og det er musikskolens lærere der indstiller elever til talentspireordningen - selvfølgeligt i samråd med elever og forældre. Skriftlig, begrundet indstilling sendes til talentlinjekoordinator Bjarke Staun på bjst@vejen.dk.

Der bliver en lille optagelsesprøve, hvor eleven skal spille eller synge et nummer efter eget valg, som giver et godt indtryk af elevens niveau og potentiale.

Optagelsesprøven 2017 ligger FREDAG DEN 28/4. Tilmeldingsfrist 3/4.

For tilmelding og yderligere oplysninger kontakt musikskolens talentlinjekoordinator, Bjarke Staun på bjst@vejen.dk  tlf. 2283 7329. Kontortid mandag 10.00-14.00.
 

Pris 4.548 kr. (opkræves a 4 rater 2017-18)

Talentlinjerne og spireordningen er medfinansieret at Statens Kunstråd frem til 2017. Læs mere om Statens Kunstråd Her

                       http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fotos/Grafik/Logo/Kulturstyrelsen-DK-CMYK.gif