Tilmelding og gentilmelding til sæson 2017-2018 i Vejen Musikskole

Sæsonen 2017-2018 starter mandag d. 21. august 2017 (uge 34), dog starter hold og kor først op i uge 37. Sæsonen slutter mandag d. 25.06.2018.

Udover den normale undervisning, er der i 2017-2018 indlagt nogle projektdage/-uger, som lærerne skal bruge til f.eks. koncerter med eleverne, projekter, kurser og andet. 

Vi åbner for gentilmelding for vores nuværende elever (og ventelisteelever) onsdag d. 15. marts 2017 kl. 9:00.

Vi åbner for tilmelding af NYE elever fredag d. 7. april 2017 kl. 9:00.

Deadline for såvel gentilmelding som nytilmelding er fredag d. 11. maj 2017. 

Klik her, hvis du er NUVÆRENDE elev eller står på VENTELISTE

Gentilmelding - KUN for nuværende elever og ventelisteelever.

Det er vigtigt, at nuværende og tidligere elever, der ønsker at gå på Musikskolen i den kommende sæson bliver gentilmeldt. Undlader man at gentilmelde sig, bliver man automatisk udmeldt af musikskolen ved sæsonafslutning.

Klik på "Elev login" i menuen ude til højre og følg vejledningen på skærmen.

  • Brugernavn: de første 6 cifre i elevens cpr. nr.
  • Kodeord: de sidste 4 cifre i elevens cpr. nr.

Herefter kommer man ind på elevsiden, hvor man bl.a. kan se sine egne stamdata. Oplysningerne er dem, som I selv indtastede ved sidste tilmelding. Tjek grundigt og foretag evt. ændringer, så vi altid har de helt aktuelle oplysninger,- naturligvis er især mobilnr. og mailadr. vigtige, da al vores kommunikation foregår denne vej.

Vær særligt opmærksom på at indtaste det rigtige CPR-nummer for både elev og værge/den der betaler.

Hvis du har flere børn i musikskolen, vær da opmærksom på, at betalers/værges CPR-nummer SKAL være det samme ved alle tilmeldte børn, da I ellers ikke opnår søskenderabat.

HUSK altid at læse "Betaling og Priser" samt "Regler" før I tilmelder jer!


Klik her, hvis du er NY elev

Nytilmelding - KUN for helt nye elever i Musikskolen

Vi åbner for tilmelding af nye elever d. 7. april til sæson 2017-18.

tl_files/billeder/diverse/hent_pdf.jpg

Vær særligt opmærksom på at indtaste det rigtige CPR-nummer for både elev og evt. værge.

Hvis du har flere børn i musikskolen, vær da opmærksom på, at betalers/værges CPR-nummer SKAL være det samme ved alle tilmeldte børn, da I ellers ikke opnår søskenderabat.

Da vi kun har et begrænset antal ledige pladser i Musikskolen hvert år, er der ingen garanti for optag, heller ikke selv om man har tilmeldt sig før tilmeldingsfristens udløb. Får man ikke en plads tildeles man automatisk en plads på ventelisten. Nuværende og tidligere elever har fortrinsret, såfremt de er tilmeldt inden deadline.

HUSK altid at læse "Betaling og Priser" samt "Regler" før I tilmelder jer!