Venteliste

Musikskolen har hvert år et begrænset antal pladser ledige til instrumentalfagsundervisningen.

Nuværende elever, samt tidligere elever der har været på efterskole, har fortrinsret til pladserne, såfremt de er tilmeldt inden for tilmeldingsfristen.
For de mest populære instrumenters og holds vedkommende kan vi desværre ikke garantere, at man bliver optaget, også selv om man har tilmeldt sig før fristens udløb.
Dette skyldes, at vi samlet set kun har et begrænset antal pladser.

Sådan fordeles pladserne:

  • Fra 18. marts – 11. april 2019: tidligere elever har fortrinsret (efter først til mølle princippet)
  • Efter 11. april: resterende pladser fyldes op efter først til mølle princippet uanset om man er ny eller gammel elev.
  • Hvis der ikke er plads på en aktivitet, kommer man automatisk på venteliste.

Fristen for gentilmelding af nuværende samt ventelisteelever til skoleåret 2019/2020 er torsdag den 11. april 2019. 

Såvel gamle som nye elever samt ventelisteelever skal tilmeldes inden tilmeldingsfristens udløb. Når tilmeldingsfristen er udløbet, kommer man automatisk på venteliste. Hvis gamle elever ikke indsender ny tilmelding, betragtes det som udmeldelse af musikskolen.

Musikskolen sender meddelelse om optagelse, undervisningstid og -sted til den enkelte elev midt i august måned pr. email.

Man er ikke bundet af sin tilmelding, før man har accepteret undervisningstidspunktet, men så er det til gengæld vigtigt at tage kontakt til musiklæreren senest mandag den 26.08.2019.

I modsat fald har man accepteret tidspunktet og hæfter økonomisk for tilmeldingen hele sæsonen/skoleåret 2019/2020.